Werken bij een woningcorporatie?

BLNW.nl was de gezamenlijke vacaturesite van Woningstichting Barneveld, Woningstichting Leusden, Woningstichting Nijkerk en Vallei Wonen Woudenberg. Na ruim tien jaar komt er vanaf 1 januari 2019 een einde aan een intensieve samenwerking tussen vier kleine woningcorporaties in Utrecht en Gelderland. Omdat Woningstichting Barneveld (WsB) sinds 2015 onder woningmarktregio Foodvalley valt, heeft de corporatie besloten de samenwerking van BLNW te verlaten voor FoodValley.

Dit betekent dat de overige corporaties doorgaan in een samenwerking LNW, maar zonder gezamenlijke vacaturesite. Wil je werken bij één van deze woningcorporaties of bij een andere sociale verhuurder? De vacatures van Woningstichting Barneveld, Leusden, Nijkerk en Vallei Wonen worden vanaf nu gepubliceerd op de eigen websites. Of kijk op www.werkaanwonen.nl

LNW = Leusden, Nijkerk en Woudenberg

Werken bij een woningcorporatie betekent werken aan een goede woon- en leefomgeving op lokaal niveau. Van opzichter tot controller, van woonmakelaar tot verhuurmedewerker. Samen willen we het woon- en leefklimaat verbeteren en voldoende betaalbare woningen bieden voor hen die een woning zoeken.

Krachtenbundeling staat centraal in de samenwerking tussen de LNW-corporaties. We werken samen op het gebied van beleids- en productontwikkeling, projectontwikkeling, financiën en P&O.