Hoorzitting

Gebruikelijk is dat wij u gelijktijdig met toezending van het verweer de uitnodiging sturen voor een hoorzitting. De hoorzittingen zijn al ingepland en staan vast. Tijdens de zitting kunt u uw klacht nog eens mondeling toelichten. Bovendien biedt het de commissie de gelegenheid om u en de betrokken corporatie vragen te stellen. Dit kan verhelderend werken. De zitting wordt gehouden aan het eind van de middag/begin van de avond en duurt over het algemeen niet langer dan een uur. U kunt zich tijdens de hoorzitting laten bijstaan of iemand machtigen om namens u het woord te voeren. 

Deel deze pagina

Heb je een (andere) vraag?

Stel je vraag