Wat is de Warmtewet?

De Warmtewet is ingegaan op 1-1-2014 en herzien op 1-1-2020. De wet gaat over het leveren en afrekenen van warmte via de (collectieve) cv-ketel.

Voorheen werden de kosten voor het verbruik verdeeld over de gebruikers en doorberekend via de servicekosten (stookkosten). Nu hebben de meeste huurders van een appartementengebouw slimme meters (Giga-joule meter) in de meterkast of op de radiatoren. Hierdoor rekenen we af wat een huurder daadwerkelijk verbruikt. Wel zo eerlijk!

In de Warmtewet is geregeld dat er jaarlijks (in december) een maximaal tarief wordt vastgesteld voor het vastrecht (per verbruiker, voor verschillende leveringen)), een tarief per Giga-joule en een tarief voor de meetkosten. Woningstichting Leusden mag zelf tarieven vaststellen per gebouw. Dit tarief mag echter nooit hoger zijn dat het door de Autoriteit Consumenten Markt (ACM) vastgestelde maximale tarief.

Actuele tarieven staan op de websitye van ACM.

Compensatie bij storing

Is er sprake van een storing (technisch defect) aan de cv-ketel en duurt deze storing langer dan vier uur? Dan komen huurders in aanmerking voor een compensatie. Dit geldt niet voor storingen veroorzaakt door een leverancier van energie (water, gas, elektra) of voor een storing buiten het stookseizoen (1 oktober - 1 april) of bij een buitentemperatuur hoger dan 15°C.

Woningstichting Leusden is verplicht een dergelijke storing te melden bij de huurders. Denk je in aanmerking te komen voor een compensatie, neem dan contact met ons op.

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden