Jaarverslag

Elk jaar schrijven wij ons jaarverslag. Hierin vertellen we wat we het afgelopen jaar deden, soms met een doorkijkje naar het komende jaar. U leest in ons jaarverslag over onze kerntaak: het verhuren van sociale huurwoningen. Daarnaast leggen we uit wat we deden op het gebied van nieuwbouw/investeringen, bedrijfsvoering/organisatie. Ook de raad van toezicht doet verslag. Het jaarverslag is beschikbaar in PDF. Download hier het jaarverslag 2018 (inclusief jaarrekening).

Jaarverslag 2018:

Woningstichting Leusden heeft als primair doel het huisvesten van mensen die vanwege hun financiƫle situatie en/of vanwege (fysieke) beperkingen niet in hun eigen woonbehoefte kunnen voorzien. 2018 was het laatste jaar van ons oude ondernemingsplan met de speerpunten: goed wonen, tijdig wonen en kwaliteit (van dienstverlening en van het vastgoed).

Uitvoering Ondernemingsplan en jaarplan

  • Aan goed wonen gaven wij o.a. inhoud door onze inspanningen voor de verduurzaming van ons bezit. Door dit te combineren met groot onderhoud, beperken wij de overlast voor onze huurders. Huurders waren zeer tevreden over dit proces en waardeerden het met een 8.
  • Goed wonen is meer dan een goede woning. Wij startten als pilot met het project Koffie in de wijk, waarbij WSL naar haar bewoners toegaat om informeel te spreken over wat onze huurders bezighoudt, maar ook om bewoners met elkaar in contact te brengen.
  • In 2018 leverden wij 54 nieuwe woningen op, waaronder 29 woningen voor mensen met een verstandelijke beperking in het Huis van Leusden. In Leusden-Zuid werden 22 woningen opgeleverd, waarnaar 7 nieuwe bewoners doorstroomden met het project van Groot naar Fijn.
  • Met het vernieuwen en uitbreiden van onze woningvoorraad leveren wij een bijdrage aan het tijdig wonen door woningzoekenden uit Leusden en de regio. Door de bouw van aangepaste woningen geven wij invulling aan onze doelstelling om kwetsbare groepen van woonruimte te voorzien.
  • Woningstichting Leusden droeg bij aan betaalbaar wonen door passend toewijzen en door een zeer gematigde huurverhoging. Daarnaast bevroren we, naar aanleiding van het voorstel van onze huurdersorganisatie HLVE, de huur van huurders met een inkomen op bijstandsniveau.
  • De kwaliteit van onze dienstverlening is een belangrijk thema voor Woningstichting Leusden. In 2018 rondden wij bedrijfsbrede coaching af, die werd opgezet om de klantvisie die in 2016 is geformuleerd in de praktijk te brengen. Ook voerde WSL voor het eerst een strategische personeelsplanning uit.

Een nieuw ondernemingsplan: 2019-2022

Wij werkten ook met huurders, gemeente Leusden, overige samenwerkingspartners en natuurlijk onze eigen medewerkers aan een nieuw ondernemingsplan 2019-2022: Dichtbij en betrokken. Door het betrekken van relevante stakeholders kregen wij zowel hun inbreng in- als draagvlak voor het Ondernemingsplan.

WSL 45 jaar

In 2018 bestond WSL 45 jaar. Dit vierden wij met onze medewerkers, maar ook met onze stakeholders bij de traditionele zomerborrel waarop WSL zich verantwoordt voor de resultaten en het beleid van het vorige jaar. Hier werd het nieuwe Ondernemingsplan gepresenteerd. In oktober vierden wij het feest met alle huurders tijdens een open dag bij WSL. Huurders konden een kijkje nemen op het project Olmenlaan of zich verdiepen in het geld van WSL. Ook vertelden diverse huurders hun verhaal over de relatie met Leusden en met WSL.

Huurdersparticipatie

Met de HLVE en de gemeente werkten wij aan de uitvoering en het opstellen van prestatieafspraken. Ook bespraken wij met HLVE het huurbeleid en de versterking van de huurdersorganisatie. Wij evalueerden de uitvoering van de activiteiten in ons jaarplan en de resultaten. Sommige doelen halen we wel, andere doelen niet. Het voorgenomen huurdersportaal op de website werd opnieuw uitgesteld, omdat wij concludeerden dat de relatie met onze overige ICT activiteiten onvoldoende in beeld was. In 2019 werken wij met externe ondersteuning verder aan de digitalisering van onze dienstverlening.

In dit jaarverslag leggen wij verantwoording af over resultaten van het jaar 2018.

Presentatie zomerbijeenkomst 2019

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden